કર્મચારી સંચાલન

iSPACE ના આદર્શ કર્મચારીઓ એવા લોકો છે જેઓ જુસ્સાદાર, નવીન, મૂળ અને સ્પર્ધાત્મક છે અને જેઓ નિશ્ચય અને પહેલ દર્શાવે છે.

Ø સતત નવીનતા કરવી અને ગ્રાહકોને પ્રથમ સ્થાન આપવું
Ø ટીમ ભાવના સાથે રચનાત્મક અને સ્વાયત્તતાથી કામ કરવું

246

સ્વ-વ્યવસ્થાપન અને સર્જનાત્મકતા

તમામ બાબતોમાં માલિકીનો સ્વીકાર કરો અને પહેલ કરો.

નવા વિચારોને અનુસરવાની પરંપરાગત રીતોથી મુક્ત થાઓ અને બૉક્સની બહાર વિચારો.

માનવ પ્રતિષ્ઠા માટે આદર

વ્યક્તિઓની વિવિધતા અને ગૌરવનો આદર કરો.

લોકોને સૌથી મહત્વપૂર્ણ સંપત્તિ તરીકે ધ્યાનમાં લો

ક્ષમતા વિકાસ

વ્યક્તિઓને તેમની સંભવિતતાઓને મહત્તમ રીતે દર્શાવવાની તક અને તાલીમ પ્રદાન કરો.

 

પ્રદર્શન-આધારિત પુરસ્કાર

એક પડકારજનક ધ્યેય સેટ કરો અને સતત સિદ્ધિઓ બનાવો.
ટૂંકા અને લાંબા ગાળાની સિદ્ધિઓને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે મૂલ્યાંકન કરો અને વાજબી વળતર આપો.

346336 છે